Een fabriek bouwen in Roemenië Green Field Investment

Het potentieel van Roemenië voor directe buitenlandse investeringen (DBI) maakt een een veelbelovende groei door, zoals blijkt uit de toename van de inkomende DBI-stroom tot 11.273 miljoen USD in 2022 en de stijging van het aantal greenfield-investeringen tot 190 in hetzelfde jaar. Deze stijging wijst op een groeiend vertrouwen en een groeiende interesse van investeerders, waardoor Roemenië een aantrekkelijke bestemming wordt voor investeringsmogelijkheden, met name in de greenfieldsector.

Met zijn directe verbinding met West-Europa en competente en kosteneffectieve arbeidskrachten is Roemenië nu in opkomst als aantrekkelijke locatie voor de vestiging van servicecentra en fabrieken. Daarom is het cruciaal om greenfieldvooruitzichten te verkennen. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de voordelen, moeilijkheden, voorbeelden uit de praktijk en de eerste stappen die nodig zijn om greenfield-investeringen in Roemenië te initiëren, zodat potentiële investeerders een goed beeld krijgen van het investeringsklimaat in Roemenië.

Voordelen van Greenfield Investeringen in Roemenië

Roemenië is een gunstige locatie voor directe buitenlandse investeringen vanwege de vele voordelen die het land biedt. Deze voordelen maken greenfield investeringen in het land zeer aantrekkelijk. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Roemenië biedt aantrekkelijke fiscale stimulansen, met een van de laagste belastingtarieven in de EU. De overheid biedt ook steun in de vorm van belastingvoordelen, subsidies en andere stimuleringsmaatregelen om investeringen aan te moedigen. Deze fiscale stimulansen, samen met politieke stabiliteit en een strategische geografische ligging, maken Roemenië een aantrekkelijke keuze voor investeringen.
 2. Roemenië heeft een grote binnenlandse markt en een goed opgeleide, kosteneffectieve beroepsbevolking, vooral sterk in de technologie- en engineeringsectoren. Daarnaast biedt het lidmaatschap van de EU toegang tot een interne markt van meer dan 500 miljoen consumenten. Investeren in Roemenië kan ook voordelen hebben op lange termijn, zoals het verbeteren van de lokale beroepsbevolking.
 3. De ligging van Roemenië biedt een directe verbinding met West-Europa, waardoor het gemakkelijker is om zaken te doen. Het land heeft ook een sterke industriële traditie, met mogelijkheden in verschillende sectoren, waaronder hernieuwbare energie en agribusiness. Het proces om een bedrijf te registreren is vereenvoudigd en er is ondersteuning beschikbaar voor belastingen, registratie en betalingen, wat de ontwikkeling van startups stimuleert.

 

Obstakels en factoren om rekening mee te houden met investeringen in Roemenië

Hoewel Roemenië gunstige vooruitzichten biedt voor potentiële investeringen, is het cruciaal dat investeerders rekening houden met verschillende obstakels en factoren:

 • Risico's van investeringen: Buitenlandse investeringen kunnen in Roemenië voor uitdagingen komen te staan door corruptie, instabiele wetgeving en een gebrek aan gerechtelijke onafhankelijkheid. De verhoging van het minimumloon kan een negatief effect hebben op productiebedrijven, vooral in kleinere steden. Fiscale aanpassingen en naleving van de minimumbelastingrichtlijn  kunnen greenfieldinvesteringen beperken.
 • Operationele overwegingen: Verbeteringen in de infrastructuur, langetermijnplanning en de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten zijn noodzakelijk voor een succesvolle bedrijfsvoering. De vennootschapsbelasting omvat inkomstenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde en socialezekerheidsbijdragen, met verschillende tarieven voor bedrijven en niet-Roemeense aandeelhouders.
 • Wettelijk en beleidskader: Veranderingen in het regelgevende landschap, zoals het komende Contract for Difference (CfD)-mechanisme en het voorgestelde verbod op Power Purchase Agreements (PPA's), moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden. De hernieuwbare energiesector in Roemenië ontwikkelt zich met steun van de EBRD, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de Offshore Wind Law en het opstellen van een nieuwe elektriciteitswet.

Succesvolle greenfieldprojecten in Roemenië

Het onderzoeken van het terrein van nieuwe zakelijke ondernemingen in Roemenië brengt een divers scala aan ondernemingen in verschillende sectoren aan het licht, waaruit blijkt dat het land steeds aantrekkelijker wordt voor internationale financiers. Opmerkelijke ondernemingen zijn:

 • De aankoop door ENGIE Roemenië van een PV-park van 5,46 MW en de aankoop door Hidroelectrica van een windproject van 108 MW waren belangrijke ontwikkelingen in de groei van hernieuwbare energie in Roemenië. De aankoop van twee fotovoltaïsche parken door Alternus Energy Group breidde de voetafdruk van het land op het gebied van hernieuwbare energie verder uit.
 • Het Memorandum of Understanding van Romgaz Mediaș en Liberty Galati voor de ontwikkeling van eenheden voor aardgas en hernieuwbare energie  heeft tot doel Roemenië een positie te geven in de productie van groen staal en is een voorbeeld van innovatieve partnerschappen.
 • Het Boekarest Centenary Project, een project voor gemengd gebruik met een investering van ongeveer 2 miljard euro, symboliseert een belangrijk publiek-privaat partnerschap. De plannen van AOT Energy om een 45 MW fotovoltaïsche en 3 MW waterstofinstallatie te bouwen tonen het potentieel voor groene energie-innovatie in Roemenië.

 

De gepresenteerde voorbeelden laten de gevarieerde investeringsmogelijkheden in Roemenië zien, variërend van duurzame energieprojecten tot uitgebreide stedelijke ontwikkelingen, en bieden inzicht in het potentieel van investeringen in de toekomst van Roemenië.

Stappen om te beginnen met een greenfield investering in Roemenië

Het proces van het opstarten van een nieuwe investering in Roemenië verloopt volgens een aantal duidelijk gedefinieerde stappen, vergezeld van grondige diensten om een naadloos en effectief vestigingsproces te garanderen. Voor moederbedrijven begint het proces met:

 1. Het uitvoeren van een grondige analyse van de lokale markten en locaties om de meest veelbelovende investeringsmogelijkheden te identificeren.
 2. Ondersteuning bieden bij de vorming van een kernteam en de werving van leden, evenals coaching bieden om een sterke start te garanderen.
 3. Het bieden van gespecialiseerd juridisch advies, hulp bij het opzetten van een bedrijf en het verkrijgen van de benodigde vergunningen om binnen het wettelijke kader van Roemenië te opereren.

Daarnaast kunnen bedrijven via de contactgegevens (frjacobs@telenet.be; www.investromania.be) hulp krijgen bij verschillende diensten, zoals ondersteuning bij bedrijfsbeslissingen en het minimaliseren van risico's. Het belangrijkste doel is om partners te helpen bij het verbeteren van hun capaciteiten, zodat ze met succes de Roemeense markt kunnen betreden.

Als we kijken naar de financiële en regelgevende aspecten:

 • EU-entiteiten die minimaal 10% aandelenkapitaal bezitten gedurende ten minste één ononderbroken jaar, komen in aanmerking voor een nultarief voor de bronbelasting op dividenden, samen met een standaardtarief voor de btw van 19%, met enkele vrijstellingen.
 • De procedure voor bedrijfsregistratie is vergelijkbaar met die in de EU, met de aanbeveling van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SRL) als meest geschikte vorm voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dit omvat het reserveren van een bedrijfsnaam, het opstellen van statutaire documenten, registratie bij het handelsregister en belastingregistratie bij het nationale agentschap voor fiscale administratie (ANAF).

Met zijn goed georganiseerde systeem en de geboden ondersteuning is Roemenië een aantrekkelijke optie voor greenfieldinvesteringen, omdat het een mix van voordelige mogelijkheden en vereenvoudigde activiteiten biedt.

Door de investeringsmogelijkheden in Roemenië te onderzoeken, wordt duidelijk dat het land een veelbelovende locatie is voor greenfieldinvesteringen. Roemenië biedt een combinatie van economische stimulansen, operationele voordelen en een strategische ligging in Europa. Het gesprek over de voordelen en moeilijkheden van investeren in Roemenië, evenals praktijkvoorbeelden en praktisch advies over het starten van greenfieldprojecten, hebben een grondig en gedetailleerd inzicht gegeven in het potentieel voor buitenlandse investeerders in Roemenië. Deze analyse benadrukt het belang van het begrijpen van zowel de mogelijkheden als de obstakels op de Roemeense markt.

Het potentieel van investeren in Roemenië ziet er rooskleurig uit nu het land de nadruk legt op sectoren als hernieuwbare energie, technologie en de ontwikkeling van infrastructuur om de economische vooruitgang van het land te stimuleren. Door te kiezen voor investeringen in nieuwe projecten biedt Roemenië niet alleen toegang tot de Europese markt, maar ook een basis voor blijvende expansie en creativiteit. Met een systematische benadering van investeringen en beschikbare ondersteuningssystemen hebben buitenlandse investeerders een gunstige positie om te profiteren van de vooruitzichten die Roemenië biedt, wat bijdraagt aan het doel van het land om een topkeuze te worden voor internationale investeringen.