Business Center in Romania

Business Center in Romania

Discover why our Business Center in Romania stands out as the ultimate destination for entrepreneurs in search of unparalleled flexibility.

Our Business Center in Romania presents an excellent choice for entrepreneurs and businesses of all sizes. With a range of flexible office solutions, convenient access to essential links such as banks, accountants, and state institutions, and almost two decades of experience, our Business Center is an ideal option for those looking to establish their company in a professional and supportive environment.

Near shoren van uw bedrijfsprocessen in Roemenie

Near shoren van uw bedrijfsprocessen in Roemenie In de jaren negentig komt het verplaatsen van productieactiviteiten naar landen elders in Europa of daarbuiten op volle gang. Directe besparing op de arbeidskosten staat dan nog centraal. In het decennium erna komt het accent steeds meer te liggen op het verplaatsen van dienstverlening naar het buitenland. Naast de directe besparing op de arbeidskosten wordt de noodzaak hiertoe ook ingegeven door een tekort aan bekwaam arbeidspotentieel binnen de locale markt. Kortom; buiten de grenzen is er wel arbeidspotentieel voor minder geld.